Hirviseurue

Hirviseurueeseen voi liittyä kuka tahansa seuran jäsen. Saalisosuuteen ovat kuitenkin oikeutettuja vain lahtivajamaksun maksaneet (tai lahtivajan rakentamisen aikaisen talkootyövelvoitteen suorittaneet) varsinaiset jäsenet.

Lahtivajassa kaikki pinnat on helposti pestävissä ja desinfioitavissa, lämpötilaa valvotaan ympäri vuorokauden, ja lihaa käsittelevät henkilöt ovat saaneet hygieniakoulutuksen tai toimivat koulutettujen henkilöiden valvonnassa. Hirviseurueessa on myös ns. koulutettu metsästäjä ((EY) N:o 853/2004 liite III jakso IV, elintarvikelaki 23/2006 § 30). Maanomistajat voivat siis nauttia alueelleen kaadetun hirven paistista huolettomin mielin!